اپلیکیشن ساری من

هدف از تولید اپلیکیشن ساری من، ارائه کلیه خدمات شهروندی شهر ساری از طریق یک درگاه واحد است.

در صورت نیاز به راهنمایی با پشتیبان آنلاین گفتگو کنیدبرای استفاده از برنامه، گوشی خود را بچرخانید